Όνειρα

Σ’ αυτό το κλιπ μαθητές του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ελληνικού αποκαλύπτουν τα όνειρά τους, τα επαγγελματικά τους σχέδια. Πρόκειται για συνηθισμένα όνειρα, μερικές φορές ακόμη και για υψηλές προσδοκίες, όπως συμβαίνει και με όλους τους νέους της ηλικίας τους. Παρουσιάζεται έτσι μια αισιόδοξη ματιά για τη ζωή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού