Παρασκευή γυαλιού

Στο εκπαιδευτικό βίντεο “Παρασκευή γυαλιού” παρουσιάζεται και περιγράφεται η διαδικασία διαμόρφωσης του γυαλιού με τη βοήθεια υαλουργού. Το γυαλί όταν θερμαίνεται ρευστοποιείται όποτε μπορεί να χυθεί σε καλούπια ή να “φυσηθεί” με αέρα, να λάβει το επιθυμητό σχήμα και σχέδιο και να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή διαφόρων αντικειμένων όπως σωλήνα, που απεικονίζεται στο βίντεο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού