Παρασκευή και ιδιότητες διοξειδίου του άνθρακα

Το βίντεο «Παρασκευή και ιδιότητες διοξειδίου του άνθρακα» παρουσιάζει ένα πείραμα εργαστηριακής παρασκευής διοξειδίου του άνθρακα, από επίδραση υδροχλωρίου σε ανθρακικό ασβέστιο. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται και η ιδιότητά του να μην καίγεται. Το διοξείδιο του άνθρακα εμποδίζει την καύση. Όταν εκτοξεύεται σε μία εστία φωτιάς την καλύπτει, αφού έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον αέρα και τη σβήνει, εμποδίζοντας την επαφή του καυσίμου με το οξυγόνο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού