ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Το βίντεο παρουσιάζει εργαστηριακή παρασκευή ανθρώπινου καρυότυπου. Το εργαστήριο αυτό δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στην σχολική τάξη, γιατί απαιτούνται υλικά (όπως αίμα) και επιστημονικά όργανα που δεν διατίθενται στο σχολείο. Παρουσιάζει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές, αφού τα σχολικά βιβλία αναφέρονται εκτενώς στον καρυότυπο. Λύνονται πιθανές απορίες και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρεθούν εικονικά στον χώρο ενός οργανωμένου ιατρικού εργαστηριακού κέντρου, όπως το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού