Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος

Το βίντεο «Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος» παρουσιάζει την τεχνική εξουδετέρωσης διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,4 %w/v από υδροχλωρικό οξύ 0,365 %w/v χρησιμοποιώντας ως δείκτη το μπλε της βρωμοθυμόλης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού