Παρασκευή οξυγόνου από υπεροξείδιο του υδρογόνου

Το βίντεο «Παρασκευή οξυγόνου από υπεροξείδιο του υδρογόνου» παρουσιάζει την εργαστηριακή παρασκευή του οξυγόνου από υπεροξείδιο του υδρογόνου με τη βοήθεια του καταλύτη πυρολουσίτη. Ταυτόχρονα επιδεικνύεται και το πείραμα ανίχνευσης του οξυγόνου με τη βοήθεια μισοσβησμένης παρασχίδας ξύλου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού