Περιφερειακές μονάδες

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται στον ΗΥ και οι οποίες δεν είναι βασικές για τη λειτουργία του, όπως η οθόνη, το modem, ο εκτυπωτής, τα ηχεία, το πληκτρολόγιο, η κάρτα δικτύου κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού