Περιγραφή της βουλιμίας

Σε αυτό το video clip παρακολουθούμε τη Μίνα, μια νέα κοπέλα που πάσχει από βουλιμία και τους φίλους της, που αγωνιούν γι’ αυτήν. Παρουσιάζονται τα συμπτώματα και τα αίτια, κυρίως ψυχολογικά αυτής της διατροφικής διαταραχής.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού