Περίοδος ωριμότητας

Το video clip αναφέρεται στη διαστημική εποχή που ακολούθησε τις πρώτες συγκλονιστικές επανδρωμένες πτήσεις στο διάστημα. Πρόκειται για μια περίοδο ωριμότητας χωρίς ακραίες συμπεριφορές προπαγάνδας και ανταγωνισμού μεταξύ Ανατολής – Δύσης. Η μεν Αμερική μετά το πρόγραμμα Apollon συχεχίζει με το πρόγραμμα Skylab, το οποίο έθεσε σε τροχιά γύρω από τη Γη διαστημικό σταθμό ,στον οποίο παρέμειναν επιστήμονες και αστροναύτες για περισσότερες από 500 ημέρες. Οι δε Σοβιετικοί πραγματοποίησαν το πρόγραμμα Saliut, το οποίο αφορά σε μια επιτυχημένη σειρά διαστημικών σταθμών. Στην Ευρώπη από την άλλη μεριά, 13 χώρες ίδρυσαν την ESA, European Space Agency, όπου με κύριο φορέα τους τον πύραυλο Arian έχουν θέσει με επιτυχία πολλούς νέους δορυφόρους σε τροχιά.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού