Ποιοτικός έλεγχος

Το κλιπ παρακολουθεί τις συνθήκες παραγωγής σε μια βιομηχανία φαρμάκων, τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου του προϊόντος, τις προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας που υπάρχουν στο εργοστάσιο ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη διασφάλιση ποιότητας και τον ρόλο του υπεύθυνου παραγωγής σε αυτή τη διαδικασία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού