Πολιτικές και φιλοσοφικές έννοιες στον Αριστοτέλη : Μέρος I

Χωρίζει τις επιστήμες σε θεωρητικές, πρακτικές και την ποιητική. Η πολιτική του σκέψη ανήκει στην πρακτική φιλοσοφία. Στην πολιτική φιλοσοφία η σκέψη του είναι τελεολογική. Το τέλος είναι η άριστη πολιτεία που αποβλέπει στην ευδαιμονία του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης διακρίνει στην δημοκρατία 3 εξουσίες: νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Αποδέχεται το θεσμό της δουλείας ως κοινωνική συμβατικότητα. Πιστεύει όμως ότι κανείς δεν είναι δούλος από τη φύση του. Σκοπός του ιδανικού πολιτεύματος είναι το συλλογικό καλό.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού