Πολιτικές και φιλοσοφικές έννοιες στον Αριστοτέλη : Μέρος II

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει τη θεωρία της ορθής μεσότητας που σημαίνει ότι η μετριοπάθεια είναι προϋπόθεση για τη φρόνηση. Η φρόνηση είναι ανοιχτή σ’ όλους τους ανθρώπους, αλλά μόνο οι πλούσιοι μπορούν πραγματικά να στοχαστούν και να φτάσουν στη φρόνηση. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι το καλύτερο πολίτευμα είναι ένας συνδυασμός δημοκρατίας και ολιγαρχίας με τη μεσαία τάξη εγγυήτρια δύναμη για τη σταθερότητα του πολιτεύματος και την ειρήνη στην πόλη. Είναι αναγκαίο οι εντάσεις μεταξύ κοινωνικών τάξεων να επιλύονται ειρηνικά. Οι στάσεις πρέπει να αποφεύγονται . Τα ιδανικά κάθε δημοκρατίας είναι η ανεκτικότητα, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ισονομία και ισοπολιτεία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού