Πώς βλέπω τα χρώματα

Εξήγηση της φύσης του φωτός και του τρόπου αντίληψης των χρωμάτων από το ανθρώπινο οπτικό σύστημα με απλά λόγια. Μέσα από παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και τον κόσμο γύρω μας το χρώμα εξηγείται με βάση το μήκος κύματός του, την προσπίπτουσα και ανακλώμενη ακτινοβολία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού