Πράσινη ενέργεια: Γεωθερμική ενέργεια

Στο παρελθόν θερμές πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο ως θερμά λουτρά. Χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση και αγροτικές εφαρμογές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας . Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιοχές με θερμές πηγές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού