Πράσινη Σαλάτα

Η “Zolle”, είναι μια υπηρεσία διανομής τροφίμων σε σπίτια που γεννήθηκε από την ιδέα δύο νέων γυναικών. Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει τη βάση της στη Ρώμη, δημιούργησε έναν κύκλο που αποφέρει οφέλη σε όλους: στην περιοχή, στις μικρές γεωργικές φάρμες, στον καταναλωτή. Το πιο σημαντικό, είναι ότι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση επιχειρηματικής καινοτομίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού