Προετοιμασίες για την Ελληνική Επανάσταση Α

Θεωρούσε χρέος του να συμβάλλει στην Επανάσταση με την εξασφάλιση καλών διεθνών συνθηκών και με την προετοιμασία της πολιτικής δομής του νέου κράτους που θα προέκυπτε. Γι’ αυτό έρχεται σ’ επαφή με μεγάλες προσωπικότητες διεθνούς κύρους, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού