Προετοιμασίες για την Ελληνική Επανάσταση Β

Ο Δημήτριος Υψηλάντης σε αλληλογραφία του με τον Κοραή τον προτρέπει να συνεχίσει την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό με το έργο του. Πολλοί Έλληνες οπλαρχηγοί κι αγωνιστές επηρεάστηκαν από τις ιδέες του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού