Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: αγγεία

Απουσία έργων μνημειακής πλαστικής. Δημιουργούνται αντικείμενα μικροπλαστικής, κεραμικά και λίθινα αγγεία για καθημερινή χρήση. Αρχικά δουλεύονται χωρίς τροχό, ο οποίος εμφανίζεται αργότερα. Νέοι τύποι αγγείων εμφανίζονται κατά τη μεσοκυκλαδική περίοδο. Διασταυρώνονται στην κεραμική στοιχεία του πρωτοελλαδικού/μινωικού και κυκλαδικού πολιτισμού. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα λίθινα αγγεία της.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού