Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: μαρμάρινα ειδώλια

Η αφθονία μαρμάρινων εδωλίων χαρακτηρίζει τον κυκλαδικό πολιτισμό. Τα εδώλια μοντέρνα κι αφαιρετικά δηλώνουν μόνο τις ανατομικές λεπτομέρειες. Τα χέρια συναντώνται στο στήθος χωρίς να συμπλέκονται. Με τον πολιτισμό ΚΕΡΟΣ – ΣΥΡΟΣ τεκμηριώνεται νέος τύπος ειδωλίου με βασικό χαρακτηριστικό τη μετωπικότητα και της 2 διαστάσεις. Σπάνια αποδίδεται η 3η διάσταση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στον αυλητή. Διαχρονικά και σύγχρονα επιβίωσαν για 5.000 χρόνια, παρά την ανωνυμία των δημιουργών.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού