Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: νεκροταφεία

Τα νεκροταφεία της πρωτοκυκλαδικής περιόδου βρίσκονταν κοντά στους οικισμούς, στις κορυφές των βουνών. Ανταποκρίνονται στην κοινωνική διαστρωμάτωση της περιόδου. Συγκεκριμένα στη Μήλο βρέθηκαν θολωτοί τάφοι. Ο ενταφιασμός του νεκρού γινόταν σε εμβρυακή στάση. Ο νεκρός συνοδευόταν από κτερίσματα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού