Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: οι οικισμοί

Περιγράφονται οι οικισμοί του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Οι Κυκλαδίτες ζουν σε μικρές απλές κατοικίες. Η αρχιτεκτονική τους έχει κοινά στοιχεία με τη σύγχρονη μοντέρνα τάση της αρχιτεκτονικής. Κάθε οικισμός ήταν αυτόνομος και δεν υπήρχε πρωτεύουσα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού