Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: οικονομία

Η πρωτοκυκλαδική οικονομία στηριζόταν στην εκτροφή βοοειδών, στο κυνήγι και τη γεωργία. Είχαν εμπορικές συναλλαγές με την Κρήτη, αλλά και με την Αττική και άλλες περιοχές όπως η Τροία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού