Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός: σύντομη ανασκόπηση

Ο κυκλαδικός πολιτισμός γεννήθηκε πριν από 5.000 χρόνια. Η πρωτοκυκλαδική φάση χρονολογείται από το 3.200-2.000 π.Χ. Οι Κυκλάδες θ’ αποτελέσουν κατ’ αυτή την περίοδο γέφυρα επικοινωνίας πολιτισμού κι εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η περίοδος αυτή αναπτύσσεται παράλληλα με την πρωτομινωικό και τον πρωτοελλαδικό πολιτισμό. Αποδίδεται η εξέλιξη της τοπογραφίας των οικισμών και πιστοποιείται η αλληλεπίδραση με το μινωικό πολιτισμό της ίδιας περιόδου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού