Σαπφική ποίηση: Τα τραγούδια του γάμου

Κεντρικό θέμα αυτού του κλιπ είναι τα επιθαλάμια τραγούδια που συνέθεσε η Σαπφώ, τα οποία προορίζονταν για τη συνοδεία της νύφης στο καινούργιο της σπίτι. Η Σαπφώ με ιδιαίτερη μαεστρία επαινεί τα χαρίσματα της νύφης, χρησιμοποιώντας παράλληλα σχετικούς μύθους και αναδεικνύοντας τη γυναικεία ματιά, όπως προκύπτει και από το ποίημα που ακούγεται.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού