Σχολείο με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο

Η ιδέα του βίντεο είναι το πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας σε ένα σχολείο, πώς να γίνει ένα υψηλής ενέργειας, αποτελεσματικό σχολείο, ένα σχολείο που μπορεί να καταναλώσει ό, τι παράγει, ένα σχολείο με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού