Σχολικές δυσκολίες/σχολική τάξη

Στο κλιπ παρουσιάζονται μαρτυρίες μαθητών του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ελληνικού σχετικά με τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, την ανάγκη τους για επικοινωνία, την άγνοια της γλώσσας. Αναδεικνύεται η σημασία της γλώσσας ως μέσου για την κοινωνική ένταξη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού