Σε τελικό πλάνο

Μπορείτε να φανταστείτε το ποσό της ενέργειας που καταναλώνουμε άσκοπα για να ικανοποιήσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες? Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι για την ικανοποίησή τους, επιλέγουμε κατά λάθος τους πιο επιβλαβείς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, ενώ θα μπορούσαμε να κινηθούμε με τα πόδια. Επίσης, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας αυξάνει το μέγεθος της ενέργειας που σπαταλάμε. Αλλά για πόσο καιρό θα αντέξει η γη?

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού