Σκληρός δίσκος

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στο σκληρό δίσκο που είναι η κύρια μονάδα αποθήκευσης του ΗΥ. Αποτελείται από μαγνητικούς ομόκεντρους κύκλους και η χωρητικότητα του είναι της τάξης των GB.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού