Σωματική αναπηρία και θαλάσσιες δραστηριότητες-1

Μέσα από τρεις συνεντεύξεις ατόμων με αναπηρία γίνεται φανερή η θεραπευτική συμβολή του νερού στη σωματική αλλά και ψυχική κατάσταση των ανθρώπων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Μέσα από τα λόγια τους αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι οι αθλητικές δραστηριότητες της κολύμβησης και της κατάδυσης δυναμώνουν όχι μόνον το σώμα τους, αφού η καλύτερη σωματική άσκηση γι’αυτούς είναι η άσκηση με το νερό, αλλά και ενισχύουν ουσιαστικά την αυτοπεποίθηση και την εικόνα που οι ίδιοι έχουν για τον εαυτό τους και τη ζωή, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι σε θέση, αφενός να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και αφετέρου ότι δε διαφέρουν ουσιαστικά από τους άλλους αρτιμελείς ανθρώπους.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού