Στατικά κύματα

Το video clip παρουσιάζει μαθητές με τον καθηγητή τους σε εργαστήριο φυσικής να παράγουν στάσιμο κύμα πάνω σε μια μεταλλική ράβδο με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομαγνήτη και να περιγράφουν τις ιδιότητές του. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα ακουστικό διακρότημα με τη βοήθεια δυο διαπασών που έχουν παρόμοιες συχνότητες και περιγράφουν τις ιδιότητές του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού