Στη ζυμαροχώρα

Σε αυτό το βίντεο κλιπ τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια του ρατσισμού μαθαίνοντας ότι το να είναι κάποιος διαφορετικός δεν αποτελεί απειλή και εμπλουτίζει τη ζωή μας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού