Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (RSI)

Το video clip αναφέρεται στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα RSI και στους τρόπους αντιμετώπισής του. Το σύνδρομο αυτό προκαλείται από λανθασμένη πληκτρολόγηση και μπορεί να προκαλέσει κακώσεις στους τένοντες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού