Συντήρηση ελαιογραφιών

Αυτό το βίντεο κλιπ μας εξοικειώνει με τεχνικές για τη συντήρηση της ελαιογραφίας και τη διατήρησή της λόγω της φθοράς που προκαλεί ο χρόνος. Ο ειδικός συντήρησης έργων τέχνης είναι ο υπεύθυνος για την όλη διαδικασία και μας παρουσιάζει τα βασικά καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσει. Αρχικά πρέπει να προσδιορίσει την έκταση και την πηγή της φθοράς. Μόνο τότε μπορεί να προτείνει «ασφαλέστερα» τη στρατηγική της συντήρησης. Το υπόλοιπο του βίντεο κλιπ συζητά τρόπους με τους οποίους γίνεται ο «καθαρισμός» και η πραγματική «αισθητική αποκατάσταση» των έργων ζωγραφικής στο εργαστήριο. Ειδικοί επιδεικνύουν αυτές τις τεχνικές χρησιμοποιώντας τα πιο σημαντικά εργαλεία και υλικά και σχολιάζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού