Συντήρηση φορητών εικόνων

Το βίντεο κλιπ είναι μέρος μιας σειράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και παρουσιάζει μια συνέντευξη σχετικά με τεχνικές για τη συντήρηση της φορητής εικόνας. Ένας επαγγελματίας συντηρητής τέχνης απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αν μια εικόνα χρειάζεται αποκατάσταση ή όχι, σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της έκτασης των ζημιών, καθώς και σχετικά με την πραγματική διαδικασία της συντήρησης. Μας δίνει επίσης μια αναφορά για τις πιο συνηθισμένες βλάβες που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της φορητής εικόνας καθώς και τις στρατηγικές συντήρησης που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη διεπιστημονική ανατροφοδότηση από άλλους τομείς, όπως η Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης, κλπ. Το κλιπ τελειώνει με ένα γλωσσάρι ορολογίας για τις φορητές εικόνες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού