Συζήτηση με μαθητές για το συγχρονο μήνυμα του έργου

Σ’ αυτό το κλιπ παρακολουθούμε μια συζήτηση με μαθητές σχετικά με το σύγχρονο μήνυμα του έργου «Οι Ληστές» του Σίλερ. Πρόκειται για ένα κλασικό δράμα που πραγματεύεται το θέμα της ελευθερίας στις ποικίλες μορφές της, αλλά και του αλτρουισμού και ανθρωπισμού, και οι μαθητές βρίσκουν αναλογίες με το σήμερα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού