Τα Απορρίμματα μετατρέπονται σε Ενέργεια

Το θέμα της διάθεσης των αποβλήτων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό. Σε μια πόλη όπως η Βενετία, όπου πάντα υπάρχουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που απειλούν την ίδια την ύπαρξή της, δημιουργήθηκε ένα σύστημα εκμετάλλευσης των αποβλήτων που τα μετατρέπει σε πηγή ενέργειας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού