Τα διαλύματα των οξέων αντιδρούν με μέταλλα

Το βίντεο «Τα διαλύματα των οξέων αντιδρούν με μέταλλα» παρουσιάζει μία σειρά τριών πειραμάτων. Στο πρώτο προστίθενται μικρά τεμάχια ψευδαργύρου σε πυκνό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Παρατηρείται η έντονη έκλυση αερίου υδρογόνου και η ανύψωση της θερμοκρασίας του διαλύματος ( το φαινόμενο είναι ισχυρά εξώθερμο). Το υδρογόνο ταυτοποιείται από την καύση του με το οξυγόνο του αέρα με τη βοήθεια σπινθήρα. Στο δεύτερο πείραμα προστίθενται μικρά σιδερένια καρφάκια σε πυκνό διάλυμα υδροχλωρίου, όπου παρατηρείται και πάλι η έκλυση φυσαλίδων υδρογόνου, ενώ το διάλυμα αλλάζει χρώμα λόγω του σχηματισμού δισθενούς χλωριούχου σιδήρου. Τέλος στο τρίτο πείραμα προστίθενται μικρά κομμάτια χαλκού σε πυκνό διάλυμα υδροχλωρίου, στο οποίο δεν εμφανίζονται φυσαλίδες υδρογόνου αποδεικνύοντας έτσι ότι ο χαλκός δεν αντιδρά με το πυκνό υδροχλωρικό οξύ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού