Τα μεταλλεία άργυρου στο Λαύριο

Ο άργυρος του Λαυρίου χρησιμοποιήθηκε για την κοπή των νομισμάτων της καλσσικής Αθήνας. Με το ναυτικό νόμο του Θεμιστοκλή ο άργυρος χρησιμοποιήθηκε για τη ναυπήγηση του Αθηναϊκού στόλου, με αποτέλεσμα τη νίκη της Σαλαμίνας. Τα μεταλλεία ήταν κρατικά μισθώνονταν όμως σε ιδιώτες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού