Τα Ορυχεία του Λαυρίου:Εισαγωγή

Λαύριο είναι το αρχαίο όνομα της πόλης στην ανατολική πλευρά της Αττικής. Το τοπωνύμιο «Λαύριο» σημαίνει υπόγεια στοά. Τα ορυχεία του Λαυρίου λειτουργούν από τα πανάρχαια χρόνια και μάλιστα ανασκαφικά αποδείχθηκε η σύνδεσή τους με το Μινωικό Πολιτισμό.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού