Θαλής – Αναλογίες

Το video clip παρουσιάζει τη διατύπωση του θεωρήματος του Θαλή, καθώς και την εφαρμογή του σε παραδείγματα της καθημερινής ζωής. Δίνονται βιογραφικά στοιχεία του Μιλήσιου φιλοσόφου τονίζοντας την πολυδιάστατη ιδιοφυία του που τον ανέδειξε έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού