Θεόφιλος: Πήλιο μέρος 3

Το 1927, ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ αναγκάζεται να εγκαταλέιψει το Βόλο εξαιτίας της εκκεντρικής του στάσης που προκάλεσε την περιφρόνησή του από τους ανθρώπους εκεί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού