Θεώρημα της Μεσοκαθέτου και εφαρμογές

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στο θεώρημα της μεσοκαθέτου, το οποίο διατυπώθηκε από τον Ευκλείδη. Το θεώρημα βρίσκει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, όπως την εύρεση του σημείου που βρίσκεται σε ίση απόσταση από τρία σπίτια για την εγκατάσταση μιας κεραίας, την εύρεση του κέντρου μίας κυκλικής πλατείας, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε ένα άγαλμα, τον προσανατολισμό κλπ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού