ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με την ανάπτυξη της οικονομικής και πολιτικής ζωής διαμορφώνονται συνακόλουθα και οι κοινωνικές τάξεις. Η βασιλική οικογένεια και οι ευγενείς βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, πολιτικής και θρησκευτικής, που όμως στοχεύει στην εξυπηρέτηση του συνόλου. Η γενική διοίκηση συγκεντρώνεται στα ανάκτορα. Ωστόσο, οι χώροι τους διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού