Το ακρωτήρι της Θήρας

Το Ακρωτήρι της Θήρας γρήγορα εκμινωϊστηκε λόγω της γειτνίασης με την Κρήτη, Οι κάτοικοι του νησιού της Θήρας ήταν αγρότες, ψαράδες, έμποροι. Το εμπόριο αναπτύσσεται έντονα κατά τη 2η χιλιετία, οπότε το Ακρωτήρι μετατρέπεται σε μεγάλο εμπορικό λιμάνι

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού