Το φώς στο έργο του Ρέμπραντ

Παρουσίαση του έργου ‘Η Αγία Οικογένεια’ και ανάλυση του έργου με έμφαση στον φωτισμό και τον συμβολισμό που απορρέει από αυτό. Η αφήγηση εστιάζει στον τρόπο χρήσης του φωτός ως χαρακτηριστικό της ζωγραφικής του Ρέμπραντ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού