Το γράμμα “ι”

Σειρά από διασκεδαστικές ιστορίες με κινούμενα σχέδια , μία για κάθε γράμμα του Ελληνικού αλφάβητου ,με όλες τις λέξεις να αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα ,με στόχο τη φωνολογική αντίληψη του γράμματος αλλά και τον τρόπο γραφής του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού