Το ιστορικό πλαίσιο της “Αντιγόνης”

Το κλιπ παρουσιάζει μια συνοπτική εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο συγγραφής της τραγωδίας. Ο κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος τοποθετεί τη συγγραφή της «Αντιγόνης» στην εποχή που η Αθήνα διαμορφώνει νέο παιδαγωγικό, φιλοσοφικό, πολιτειακό σύστημα και έχει αναδειχθεί σε Πανελλήνια δύναμη (496π.χ.-406π.χ.). Η ίδια η τραγωδία εκφράζει τις αλλαγές στο πολιτικό (υπερδύναμη) και πνευματικό (σοφιστές) επίπεδο της Αθήνας μέσα από τη σύγκρουση της έλλογης τάξης, του ορθολογισμού με τον άγραφο νόμο και τις παραδοσιακές αξίες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού