Το όραμα του Κοραή για την ανεξαρτησία της Ελλάδας

Το 1821 ο Κοραής είναι πολύ ηλικιωμένος. Συγκλονίστηκε από το ξέσπασμα της Επανάστασης. Ξεκινάει τότε ανοιχτό διάλογο με τον αγωνιζόμενο λαό για να τον βοηθήσει στην κατοχύρωση της ελευθερίας του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού