Τρέφομαι Μεσογειακά

Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ. ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΟΛΑΤΣΙΖΟΥΝ…ΥΓΙΕΙΝΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΚΑΙ Η ΜΑΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ …ΠΡΩΤΟ ΚΟΛΑΤΣΙΟ (ΡΙΓΑΝΑΔΑ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ… ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ…

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού