Τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στο λογισμικό για επεξεργασία τρισδιάστατης κινούμενης εικόνας. Η ανάγκη για την ανάπτυξη τέτοιου είδους λογισμικού προέκυψε τόσο από τη διαστημική τεχνολογία όπου χρειάστηκαν τρισδιάστατες απεικονίσεις των διαστημόπλοιων, όσο και από την κινηματογραφική βιομηχανία όπου τα σενάρια απαιτούσαν όλο και πιο εξειδικευμένα και σύνθετα γραφικά. Με ένα λογισμικό επεξεργασίας τρισδιάστατης εικόνας είναι δυνατόν να κατασκευαστούν τρισδιάστατα μοντέλα, να τους δοθεί κίνηση και φωτισμός, να κινηθεί εικονική κάμερα μέσα στα μοντέλα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού